onsdag, 18 sep 2019
 
 
Feil
  • XML Parsing Error at 1:3563. Error 9: Invalid character
Funksjonsanalyse

Aynï's resultat står i uthevet skrift.

 

Beskrivelse av egenskapene 1 2 3 4 5
1) Tilgjengelighet; hundensmøteprogram og kontaktvillighet Avviser aggressivt kontakt med fremmed menneske Unndrar seg kontakt med fremmed menneske Godtar kontakt med fremmed menneske Tar kontakt med fremmed menneske, for eksempel når fører tar kontakt Påtrengende kontaktvillig
2) Lekelyst (jaktkamp); Hundens evne, vilje til lek med fører/fremmed Avviser lekeinvitasjon, leker ikke Noe treg i starten senere aktiv i korte intervaller Lett å få igang, aktiv.  Skiller mellom aktivitet/passivitet Starter raskt.  Intens i leken.  Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek Tar initiativ i leken.  Går raskt over i kamplek, avbryter ikke.
4) Sosial kamp; Hundens evne/vilje til å vise kampatferd Svarer ikke på kamputfordring, kan vise flukt Svarer raskt på kamputfordring.  Oppfordrer selv ikke til kamp. Svarer på kamputfordring.  Utfordrer selv til kamp, lav styrke Svarer raskt på kamputfordring.  Utfordrer selv til kamp, stor styrke Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt.  Viser utfall.
5) Sosial dominans; Hundens evne til å klatre på rangstigen  Viser ingen dominanstegn gjennom testen (underdanig), eller viser dominanstegn uten forutgående provokasjon Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke Viser moderate dominanstegn riktig avpassede svar gjennom ett eller flere testmomenter, noe kraftigere i lek Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter, forholdsvis tidlig i momentenes gjennomføring Viser vedvarende dominanstegn umiddelbart ved momentets start
6) Jaktlyst; Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte Viser ingen interesse Starter, men fullfører ikke Starter nølende, økende interesse.  Fullfører Starter målbevisst.  Bytteinteressert Starter meget raskt.  Stor fart.  Blokkeringstendenser
7) Byttegripende; Hunden evne og intensitet i å gripe byttet Ingen bytteinteresse Svak interesse.  Snuser på byttet.  Griper ikke Griper noe nølende, slipper raskt Griper målbevisst, drar byttet med seg.  Avslutter Gjør innhopp, griper.  Vanskelig for å komme i balanse.
8) Forsvarslyst; Hundens lyst til å stanse en inntrenger Ingen engasjement.   Kan vise flukt eller flukttendenser Går svakt i forsvar, kan pendel mellom avverging, passivitet eller flukttendenser Engasjerer seg effektivt i forsvar, med riktig tyngde Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start
9) Funksjonsutvikling; Intensitet og hurtighet Ingen synlig reaksjon Viser kun deler av forsvarsfunkjsonen, kontakt eller dominans.  Kan gå direkte i flukt eller angrep Viser økende intensitet gjennom kontakt og dominans-programmet Rask utvikling, med tyngde i dominansprogram Star avventende, går direkte i angrep
10) Terskelverdi; Hvor sterk trussel det må være for å utløse flukt/angrep Umiddelbar flukt/angrep reaksjon Viser flukt/angrep ved 1/3 av distansen Viser flukt/angrep 1/2 av distansen Viser flukt/angrep ved revirgrensen Ingen flukt/angrepsreaksjon
11) Avreagering; Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning Avreagerer ikke Avreagerer, men bruker for lang tid i enkelte momenter Avreagerer, og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen Avreagerer for raskt, uten selvoppholdelsesdrift Ingen reaksjon, ingen avreaksjon
12) Konsentrasjon; Hundens evne til å holde oppmerksomheten Bryter oppmerksomheten meget raskt, både ved passiv og aktiv påvirkning.  Impulsiv Bryter oppmerksomheten noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning. Holder oppmerksomheten så lenge det finnes motiv Tenderer til blokkering ved enkelte testmoment Blokkerer
13) Koordinering; Riktig handling mellom og mot opplevelsene Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner og mellom testsituasjonene Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner Løser enkelte momenter rasjonelt Løser de fleste moment rasjonelt Korrekte handlinger, med full kontroll
14) Temperament; Hvor hurtig hunden tilpasser seg omgivelsene Ikke reaksjon i testsituasjon, kan også være uengasjert Noe oppmerksom, svarer litt tregt mot påvirkningene.  Tilpasser seg en anelse langsomt i testsituasjonene Oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsituasjonene.  Tilpasser seg i testsituasjonen Meget oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene.  Foprstyrres litt av omgivelsene Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene.  Handlingene veksler for hurtig.  Forstyrres av omgivelsene
15) Mot; Hunden evne til selvstendig å løse en oppgave Er ikke i stand til å løse testsituasjonen, tross førerhjelp Trenger førerhjelp for å løse de fleste av testsituasjonene Løser selvstendig, men etter forholdvis lang tid i de fleste testsituasjoner Løser selvstendig og hurtig størstedelen av  testsituasjonene.  Skal ikke ha vist flukt   Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner.  Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser
16) Skarphet; Hundens refleksreaksjon mot en trussel som kommer brått på Refleksreaksjonen til hunden er momentant flukt Gjør unnamanøver.  Vender seg mot objektet.  Viser ingen skarphetstegn Stopper opp.  Går mot objektet.  Viser trusselsignaler.  Kan vise angrep/aggressivitet Viser angrep med islett av bestående aggresjon Går direkte til angrep med stor aggresjon.  Vanskelig for å komme i balanse
17) Skuddfast; Hundens reaksjon på skudd Skuddredd.  Viser momentan flukt, tydelige "klengetendenser" eller går direkte i passivitet Skuddredd.  Bryter aktivitet.  Gjenopptar ikke aktiviteten.  Kan vise økende redsel for hvert skudd Skuddberørt.  Pendler mellom redsel og oppgitthet.   Tilstanden vedvarer ved hvert skudd Skuddfast.  Sterke oppmerksomhetssignaler, som avtar ved hvert skudd.  Gjenopptar aktiviteten Skuddfast.  Helt uberørt eller små oppmerksomhetssignaler

 BESTÅTT 17.10.10.

Jeg er vel ikke helt for å kommentere slike skjema, og prøver å unngå det, men akkurat her vil jeg gjerne bryte mine egne regler.  Jeg er enig i alle kryssene, bortsett fra under "Mot".  Aynï løp alltid direkte frem til objektet/momentet (unntatt kjelken), men stoppet ca 40 cm unna.  Der stod hun noen sekund før hun løp tilbake til meg, eller løp et annet sted og begynte å snuse.  Slik jeg kjenner henne, mener jeg personlig at hun var ferdig og hadde avreagert allerede da, og at jeg slett ikke hadde behøvd å gå frem til alle figurantene for å la henne "bli ferdig" med det.  Siden hun ikke var helt innpå og nesten berørte figuranten/objektet, mente dommer hun ikke var ferdig.  De om det.  Når det gjelder kjelken gjorde hun lekeinvitter til den da den stoppet, for å få den igang igjen.  Da jeg hadde gått halve distansen, var hun frempå og snuste, og hadde ikke behov for å leke mer med den.  Jeg mener derfor at krysset for "Mot" skulle vært på 4; hun viste ingen flukttendenser.