søndag, 23 jan 2022
 
 
Feil
  • XML Parsing Error at 1:3563. Error 9: Invalid character
MH James Bond-kullet
  1 2 3 4 5
1a - Kontakt, hilsing  Avviser kont. med knurring og/eller bite-forsøk.  Gj.føres ikke innen tiden.

Unnviker kontakt ved å trekke seg unna.   

Fasit

Aksepterer kontakt uten å besvare.  Trekker seg ikke unna. 

Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk. 

Nenya

Overdreven kontakttagende, f.eks hopper, gneller, bjeffer. 
1b - Kontakt, samarbeide  Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk.  Gj.føres ikke innen tiden.

Følger med motvillig. 

Fasit

 Følger med, men er ikke engasjert i testledder.

 Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen.

Nenya

 Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks hopper, gneller, bjeffer.
1c - Kontakt, håndtering

 Avviser med knurring og/eller biteforsøk.  Håndtering ikke gj.ført.

Fasit

 Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører.

 Aksepterer håntering.

Nenya

 Aksepterer, svarer med kontaktatferd.  Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd.
2a - Lek 1, lekelyst  Leker ikke.  Leker ikke, men viser interesse.  Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker.

 Starter raskt, leker aktivt.

Nenya

 Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.

Fasit

2b - Lek 1, griping  Griper ikke.  Griper ikke, snuser bare på gjenstanden.

 Griper forsiktig, eller med fortennene.

Nenya

 Griper direkte med hele munnen.

Fasit

 Griper direkte, hugger gjenstanden i farten.
2c - Lek 1, griping og drakamp

 Griper ikke.

Fasit,  Nenya

 Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke imot.  Griper, trekker imot, men slipper og tar nytt tak.  Alt. tygger.  Griper direkte med hele munnen, trekker imot til testleder slipper.  Griper direkte med hele munnen, drar imot, rykker.  Alt. rykker også i den pass. delen til testleder slipper.
3a - Forfølgelse  Starter ikke/når ikke frem til første hjul.  Starter, men avbryter før byttet.

 Starter eller løper langsomt.  Kan øke farten, avslutter.

Fasit,  Nenya

 Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet.  Starter direkte med stor fart.  Løper forbi byttet.  Kan snu.
3b - Griping

 Overser byttet, alt. springer ikke frem.

Nenya(1)

 Griper ikke, snuser på gjenstanden.

Fasit,  Nenya(2)

 Griper tvilende eller med tidsforsinkelse.  Griper direkte, slipper.  Griper direkte, beholder byttet i 3 sek.
4 - Aktivitet  Er uoppmerksom/uinteressert/inaktiv.  Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger.

 Er oppmerksom og i all hovedsak rolig.  Enkelte aktivitetsøkninger.

Nenya

 Er oppmerksom med økende aktivitet eller etterhvert uro.

 Veksler hurtig aktiviteter under momentet.  Alt. uro under hele momentet.

Fasit

5a - Avstandslek, interesse  Engasjeres ikke av fig.  Kontroll.  Avbrudd kan forekomme.

 Interessert.  Følger fig. uten avbrudd.

Fasit,  Nenya

 Interessert.  Vil starte.  Enkelte startforsøk.  Veldig interessert.  Gjentatte startforsøk.
5b - Astandslek, trusler/aggresjon

 Viser ingen trusselatferd.

Fasit,  Nenya

 Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del.  Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del.  Viser flere trusselsignaler under momentets første del.  Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del.
5c - Avstandslek, nysgjerrighet

 Går ikke frem til fig. innen tiden.

Nenya

 Går frem når fig. er aktiv på linjen.  Går frem til den skjulte, men snakkende fig.

 Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse.

Fasit

 Går frem direkte til fig. uten hjelp.
5d - Avstandslek, lekelyst

 Viser ingen interesse.

Nenya

; Leker ikke, men viser interesse.

Fasit

 Leker, kan gripe forsiktig, men trekker ikke imot.  Griper.  Trekker imot, men kan slippe og ta nytt tak.  Griper direkte.  Trekker imot, slipper ikke.
5e - Avstandslek, samarbeide

 Viser ingen interesse.

Nenya

 Blir aktiv, men avbryter.

Fasit

 Er aktiv med fig. når denne er aktiv.  Er aktiv med fig.  Viser også interesse mot passiv figurant.  Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek.
6a - Overraskelse, redsel  Stanser ikke eller kort stopp.  Huker seg og stanser.

 Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket.

Nenya

 Flykter høyst 5 meter.

 Flykter mer enn 5 meter.

Fasit

6b - Overraskelse, trussel/aggresjon  Viser ingen trussleatferd.

 Viser noe trusselatferd.

Fasit

 Viser trusselatferd over lengre tid.

Nenya

 Viser flere trusselsignaler og noen angrep.  Viser trusselsignaler og angrep som kan avslutte med bitt.
6c - Overraskelse, nysgjerrighet  Går frem når fører legger ned kjeledressen/går ikke frem innen tiden.

 Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden.

Fasit,  Nenya

 Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av.  Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen.  Går fram til kjeledressen uten hjelp.
6d - Overraskelse, gjenstående redsel  Ingen tempoforandring eller unnamanøver.

 Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene.

Fasit,  Nenya

 Bue eller tempoforandring ved 1. passering.  Mindre utslag ved 2. passering.  Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet.  Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer.
6e - Overraskelse, gjenstående interesse
   Viser ingen interesse.


   Stanser.  Lukter på kjeledressen en gang.

Fasit,  Nenya

Stanser.  Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger.
 
Biter i eller leker med kjeledressen.  Interessen avtar etterhvert.
 

   Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer.
7a - Lydfølsomhet, redsel  Stanser ikke eller kort stopp.

 Huker seg og stanser.

Fasit

 Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket.

 Flykter høyst 5 meter.

Nenya

 Flykter mer enn 5 meter.
7b - Lydfølsomhet, nysgjerrighet  Går ikke frem innen tiden.  Går frem når fører sitter på huk og preater med skrammelet samt roper på hunden.  Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av.   Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen.

 Går fram til skrammelet uten hjelp.

Fasit,  Nenya

7c - Lydfølsomhet, vedvarende redsel

 Ingen tempoforandring eller unnamanøver.

Nenya

 Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene.

Fasit

 Bue eller tempoforandring ved 1. passering.  Mindre utslag ved 2. passering. Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet.   Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer.
7d - Lydfølsomhet, vedvarende interesse

 Viser ingen interesse.

Fasit

 Stanser.  Lukter eller ser på lydkilden 1 gang.

Nenya

 Stanser.  Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger.  Biter i eller leker med lydkilden.  Interessen avtar etterhvert.  Biter i eller leker med lydkilden ved 2 elelr flere passeringer.
8a - Spøkelser, trussel/aggresjon  Viser ingen trusselatferd.  Viser enkelte trusselsignaler.

 Viser trusselatferd over lengre tid.

Fasit,  Nenya

 Viser flere trusselsignaler og noen angrep.  Viser trusselatferd og flere angrep.
8b - Spøkelser, kontroll  Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer seg ikke.  Ser mot spøkelsene nå og da.

 Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.  Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstanden, alt. ett spøkelse hele avstanden. 

Fasit

 Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene.  Korte avbrudd.

Nenya

 Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.
8c - Spøkelser, redsel  Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører.

 Oppholder seg hovedsaklig foran elelr ved siden av fører, noe avstandsregulering.

Nenya

 Oppholder seg i hovedsak foran eller ved siden av fører.  Pendler mellom fluktstart og kontroll.

 Oppholder seg i hovedsak bak fører.  Pendler mellom fluktstart og kontroll.

Fasit

 Bakker lenger enn båndets lengde eller forlate stedet.  Alt. flykter.
8d - Spøkelser, nysgjerrighet

 Går fram når fører har tatt av figurantene hodeplagget/går ikke fram innen tiden.

Fasit

 Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden.

Nenya

 Går fram til spøkelset når fører står ved siden av.  Går fram til spøkelset når fører har gått halve distansen.  Går fram til spøkelset uten hjelp.
8e - Spøkelser, kontakt

 Aviser eller unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt innen tiden.

Fasit

 Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den.  Besvarer kontakten med spøkelset.  

 Tar selv kontakt med spøkelset.

Nenya

 Intensiv kontaktatferd mot spøkelset.  Kan f.eks hoppe og bjeffe.
9a - Lek 2, lekelyst  Leker ikke.  Leker ikke, men viser interesse.  Starter langsomt, blir aktiv, leker.

 Starter raskt, leker aktivt.

Fasit,  Nenya

 Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.
9b - Lek 2, griping  Griper ikke.

 Griper ikke, snuser bare på gjenstanden.

Nenya

 Griper forsiktig, eller nølende med fortennene.

Fasit

 Griper direkte med hele munnen.  Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten.
10 - Skudd

 Viser ingen berørthet.  Rask kontroll og siden helt uberørt.

Fasit

 Avtagende kontroll under lek/passivitet.  Deretter uberørt.  Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivitet.

 Avbryter lek og passivitet.  Låser seg mot skytter eller annet.  Returnerer ikke til lek/passivitet.

Nenya

 Berørt, redd.  Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte.  Alt. føreren avstår fra skudd.